Feb 282013
 

rvKontakt
r.vogel[at]instytut.net

pracowała w projekcie
Die Grenzreporter

Ragna Vogel studiowała w Bremie i Iżewsku (Rosja) studia europejskie ze specjalnością wschodnioeuropejską i rosyjską. Obecnie studiuje na studiach magisterskich „Kulturę i Historię Europy Środkowo-Wschodniej” na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zajmuje się przede wszystkim historią XX wieku Rosji, Polski i Niemiec oraz obecną pamięcią tego okresu.

Od czasu współpracy przy projekcie „Die Grenzreporter – Geschichte selbstgemacht!“ w roku 2012 jest aktywnym członkiem stowarzyszenia.

Print Friendly, PDF & Email