Feb 282013
 

Bewerbungsbild geeignet zum Drucken bei 300 dpiKontakt j.tomann[at]instytut.net

koordynacja projektu

Spring School Zagreb: Europäische Erinnerungskulturen

Arbeitskreis Angewandte Geschichte

Forum Angewandte Geschichte

Almanach Terra Transoderana

Juliane Tomann jest kulturoznawczynią ze specjalizacją środkowoeuropejską (Polska, Ukraina, Rosja). Od 2006 roku pełni w Instytucie Historii Stosowanej rolę koordynatora projektów, do 2014 była członkiem zarządu. Obecnie koordynuje dyskusję na temat konceptualizacji pojęcia „historia stosowana” i prace grupy roboczej „Historia stosowana”. W 2014 roku razem z Jacqueline Nießer opublikowała książkę “Angewandte Geschichte. Neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit” (Historia stosowana. Nowe perspektywy dla historii w sferze publicznej.

Pytania, które podejmuje w swoich projektach dotyczą rozliczeń z przeszłością po konfliktach z użyciem przemocy, kreatywnych i uwzględniających partycypację podejść w odniesieniu do uzgadniania i nauczania historii, jak również stosunku historii do życia publicznego. W przyszłości Juliane chciałaby pracować nad rozszerzeniem działań Instytutu na terenie byłej Jugosławii.

Obecnie pracuje nad swoim doktoratem, w którym bada kulturę pamięci górnośląskiej postindustrialnej metropolii Katowice na przykładzie starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Print Friendly, PDF & Email