Feb 282013
 

snKontakt
s.neumann[at]instytut.net

Koordynacja projektu
Die Grenzreporter – Geschichte selbstgemacht!

Stefan Neumann jest magistrem filozofii, politologii i nauk społecznych. Od czasu pobytu w ramach stypendium Erasmusa w Warszawie i serii szkoleń przez cztery lata był trenerem pracy z młodzieżą wyspecjalizowanym w tematach komunikacji interkulturowej i dydaktyki historycznej. Jest pedagogicznym współpracownikiem Ośrodka Doradztwa dla Młodzieży w dzielnicy Berlina Neukölln.

Print Friendly, PDF & Email