Feb 262019
 

Dawne pismo niemieckie dla polskich użytkowników archiwów

Celem projektu jest przywrócenie polskim badaczom, naukowcom, studentom oraz innym zainteresowanym osobom zapomnianej umiejętności odczytywania dawnego odręcznego pisma niemieckiego.

Polskie wydanie podręcznika Haralda Süßa do nauki czytania i pisania kurrentą.

Polskie wydanie podręcznika Haralda Süßa do nauki czytania i pisania kurrentą.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez udostępnienie polskim czytelnikom odnośnych materiałów do nauki i ćwiczeń. Nabycie tej umiejętności w znaczący sposób umożliwi grupom docelowym dostęp do zasobów niemieckiej kultury, przyczyniając się do lepszego zrozumienia wspólnej, skomplikowanej, polsko-niemieckiej historii oraz do porozumienia między oboma narodami.

Niniejszy projekt jest kontynuacją sfinansowanego przez Pełnomocnik Rządu Federalnego
ds. Kultury i Mediów i zrealizowanego przez Europejski Uniwersytet Viadrina (Katedra Zabytkoznawstwa) projektu „Odczytać nieczytelne – dawne pismo niemieckie dla polskich użytkowników archiwów”, w którego ramach została przetłumaczona na język polski książka Harald Süßa: „Deutsche Schreibschrift. Lesen und Schreiben Lernen” oraz powstał polskojęzyczny zeszyt ćwiczeń do nauki czytania i pisania kurrentą.

Polskojęzyczny zeszyt ćwiczeń do nauki czytania i pisania kurrentą.

Polskojęzyczny zeszyt ćwiczeń do nauki czytania i pisania kurrentą.

 

W zeszycie tym przedstawiono różne przykłady niemieckiej kurrenty w formie reprodukcji materiałów archiwalnych pochodzących z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu. Jest to 25 próbek pisma powstałych w ciągu 100 lat (1835–1934). Użytkownicy zeszytu ćwiczeń będą mogli odczytać zaprezentowane materiały archiwalne i dokonać ich transkrypcji. Tym samym zeszyt ten stanowi istotne uzupełnienie podręcznika Haralda Süßa. W ramach niniejszego projektu obie publikacje zostały udostępnione polskim czytelnikom.

Zapraszamy na stronę projektu: dawnepismo.com

Projekt realizowany jest przez Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina (Katedrą Zabytkoznawstwa) oraz z Archiwum Państwowym w Poznaniu. Wydawcą obu książek jest Fundacja Dobro Kultury, zajmuje się ich sprzedażą i dystrybucją.

Osoba odpowiedzialna za projekt: PD Dr. habil. Izabella Parowicz i.parowicz@instytut.net

Czas trwania projektu: wrzesień 2017 – luty 2019

Projekt dofinansowany jest ze środków:
Sanddorf-Stiftung

 

Print Friendly, PDF & Email