Sep 122021
 

Od biskupstwa lubuskiego do “polsko-niemieckiego obszaru powiązań”
Polsko-niemiecka podróż studyjna | 8-10 października 2021

Do udziału zapraszamy multiplikatorów, studentów oraz osoby zainteresowane z Polski i z Niemiec! 

W czasie tej podróży studyjnej chcemy przyjrzeć się nadodrzańskiemu obszarowi przygranicznemu oraz jego historii od średniowiecza do współczesności. Symbolicznym początkiem jest tu dla nas utworzenie biskupstwa lubuskiego przed około 900 laty. Stanowiło ono ważny moment w chrystianizacji i w kształtowaniu się układu sił na tych terenach. Po drugiej stronie mamy rozwój regionu do „polsko-niemieckiego obszaru powiązań“ (Koncepcja 2030). Pomiędzy nimi leży historia kolonizacji, osuszania bagien odrzańskich i warciańskich, wielu wojen, rządów nazistowskich i przesunięcia granic po drugiej wojnie światowej, wejścia Polski do Unii Europejskiej i do strefy Schengen. W trakcie podróży studyjnej chcemy zająć się różnymi aspektami historii i pamięci w kontekście polsko-niemieckim i o nich dyskutować, korzystając z wybranych przykładów w dwumieście Słubice – Frankfurt nad Odrą i jego okolicach. 

PROGRAM: Tu znajdą Państwo program podróży studyjnej.

ZGŁOSZENIE: Prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres m.murao@instytut.net. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Projekt stowarzyszenia Instytut Historii Stosowanej we współpracy ze Wspólnotą Kulturową „Borussiai Fundacją „Borussiaz Olsztyna.

Podróż studyjna jest wspierana finansowo przez Pełnomocnika Rządu Niemieckiego ds. Kultury i Mediów.

                       

                       

                                             

Print Friendly, PDF & Email