Apr 022013
 
Route der ersten Reise zu Doppelstädten im Baltikum, Russland und Finnland

Pierwsza trasa przez Baltikum, Rosji i Finlandii

Podróży do europejskich miast bliźniaczych

Czerwiec i lipiec 2013

Podzielone miasta na europejskich granicach są szczególnym miejscem, laboratorium integracji europejskiej. Tutaj można obejrzeć, jak blisko i jak daleko od siebie znajdują się europejskie społeczeństwa. W ostatnich 20 latach wiele się zmieniło i wiele podzielonych miast zbliżyło się na nowo do siebie. W niektórych powiększył się jednak dystans. Podróż przez wiele miast przygranicznych daje wgląd w szczególne możliwości i wyzwania, jakie stoją przed nimi i przed Europą.

1. podróż: 24.-30.06.2013

Valga/Valka (Latvia/Estonia) – Narva/Ivangorod (Estonia/Russia) – Svetlogorsk/Imatra (Russia/Finland)

2. podróż: 8.-11.07.2013

Cieszyn/Česky Těšin (Poland/Czech Rep.) – Zgorzelec/Görlitz (Poland/Germany) – Gubin/Guben (Poland/Germany)

Closing event: Presentation and Evaluation 12.-14.07.2013

Frankfurt (Oder)/Słubice (Germany/Poland)

Koordinator
Erzsébet Lajos

Print Friendly, PDF & Email