Feb 282013
 

edKontakt e.desta[at]instytut.net Elisabeth Desta studiowała teatrologię, literaturoznawstwo ogólne i porównawcze oraz romanistykę w Lipsku i w Paryżu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół przemian społeczno-politycznych i historycznych, które znajdują swój wyraz w zajmowaniu się kulturami pamięci i pamięcią zbiorową. W swoich projektach zajmuje się artystycznym sposobem obchodzenia się z przeszłością i odkrywaniem jej śladów w teraźniejszości. Posługuje się przy tym nie tylko jedną formą wyrazu, ale wybiera to teatr, to literaturę, sztuki wizualne i różne formaty prezentacji. Poprzez współpracę przy projektach kształceniowych i kulturalnych i jako menedżer kultury fundacji Roberta Boscha w organizacji Qendra Multimedia w Prisztinie, Kosowo, zebrała wiele doświadczeń w obszarze pracy międzynarodowej w dziedzinie kultury.

Print Friendly, PDF & Email