Text für Startseite

 

Kreowac historie – Instytut Historii Stosowanej

Grafik Dialogpreis 2011 Historia jest tworzona – tutaj i teraz. Sposoby powstawania, negocjowania i konstruowania historii znajduja sie w centrum zainteresowania Instytutu historii stosowanej. Stowarzyszenie to posredniczy przy tym na wielu plaszczyznach – pomiedzy nauka a spoleczenstwem obywatelskim, pomiedzy róznymi jezykami, kulturami i pokoleniami, pomiedzy teoria a praktyka.

W tym celu zostaly wypracowane róznorakie formaty i metody ksztalcenia historyczno-politycznego na terenie pogranicza polsko-niemieckiego: od poszukiwania sladów w autentycznym miejscu wydarzen historycznych i w grupach miedzynarodowych, poprzez seminaria na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, po artystyczny sposób obchodzenia sie z trudna przeszloscia.