Mar 032013
 
Denkmal für die

Pomnik “miasta bohaterów Murmansk” w Sewastopolu.

„Wojna, szkoła, wymiana”

Metody międzynarodowego kształcenia historiczno-politycznego

Warsztaty dla nauczycieli polsko-niemieckich wymian

4.-8. lipca 2011 | Lublin

W dniach 4-8 lipca 2011 odbyły się w Lublinie warsztaty metodyczne z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej dla nauczycieli-animatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży. Program został opracowany i przeprowadzony w kooperacji między Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, Instytutem Pamięci Narodowej/Odział w Lublinie i Państwowym Muzeum na Majdanku.

Uczestnicy zajęć – 30 nauczycieli i animatorów z Polski i Niemiec – mieli okazję zapoznać się z różnymi źródłami archiwalnymi wykorzystywanymi w edukacji historycznej z młodzieżą, takimi jak fotografia, film, relacje świadków, zapisy wideograficzne i dziennik obozowy. Zagadnienia metodyczne zostały omówione na przykładzie kilku tematów historycznych związanych z niemiecka okupacją na Lubelszczyźnie – losy więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku, deportacje Żydów jako element „Akcji Reinhardt”, wysiedlenia na Zamojszczyźnie 1942-1943 jako część Generalnego Planu Wschodniego i ludność ukraińska w kręgu wysiedleń i przesiedleń.
Ważnym elementem polsko-niemieckich wymian młodzieży są wizyty w muzeach-miejscach upamiętnienia. W tym kontekście uczestnicy warsztatów zwiedzili w Muzeum na Majdanku stałą wystawę historyczną i teren byłego obozu KL Lublin. Zajęcia warsztatowe poświęcone były aktywnym formom poznawania historii obozu koncentracyjnego na Majdanku w praktyce polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Uczestnikom warsztatów zaprezentowane zostały przez pracowników Działu Edukacji lekcje muzealne przygotowane na bazie dwóch źródeł – napisanego w obozie dziennika osadzonej na Majdanku polskiej uczennicy Jadwigi Ankiewicz oraz nagrania wideo ze wspomnieniami polskiej więźniarki politycznej Wandy Ossowskiej.
Wspólne dyskusje dotyczyły metod pracy stosowanych w praktyce edukacyjnej i związanych z tym możliwości, wyzwań i problemów. Praktycznym efektem warsztatów było opracowanie przez ich uczestników własnych programów i modułów tematycznych na kolejny polsko-niemiecki projekt młodzieżowy.
koordynacja projektu
Felix Ackermann

dalsze informacje
Stanisława Piotrowska und Paweł Prokop
E-Mail: historie@dpjw.org

Partnerzy projektu: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Universytet Pedagogiczny w Krakowie, IPN Lublin, Państwowz Muzeum na Majdanku.

 

Print Friendly, PDF & Email