Mar 272017
 

Terra Transoderana opracowała jednostki lekcyjne dla regionu przygranicznego

Polska i niemiecka młodzież poddała testowi pomysły projektowe swoich nauczycielek i nauczycieli. Ich doświadczenia zostały włączone bezpośrednio w podręcznik Terra Transoderana.

Polskie i niemieckie nauczycielki i nauczyciele opracowywali jednostki lekcyjne poświęcone polsko-niemieckiemu pograniczu.

Polskie i niemieckie nauczycielki i nauczyciele opracowywali jednostki lekcyjne poświęcone polsko-niemieckiemu pograniczu.

„Zwracaliśmy się osobiście do wielu nauczycielek i nauczycieli z regionu przygranicznego i zapraszaliśmy ich“, wspomina lingwista Tomasz Lis. Podczas warsztatów, które odbyły się w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań koleżanki i koledzy z Niemiec i Polski zastanawiają się, jak włączyć region przygraniczny do swoich lekcji. Pan Lis stwierdza, że w przeciwieństwie do edukacji pozaszkolnej dom uczennic i uczniów bardzo rzadko pojawia się podczas zajęć szkolnych. Pomysły na zajęcia lekcyjne wypracowane przez Terra Transoderana. Opracowanie polsko-niemieckich zajęć lekcyjnych powinny wzbudzić zainteresowanie uczennic i uczniów ich małą ojczyzną. W drugiej części uczennice i uczniowie od razu wypróbowują te pomysły. Na koniec powstanie z tego podręcznik polsko-niemiecki.

Uczestniczące w projekcie nauczycielki i nauczyciele bardzo dobrze znali programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów jak historia, język obcy, przygotowanie do zawodu czy też literatura. Wiedzieli, które tematy mogłyby być atrakcyjne, aby koleżanki czy koledzy faktycznie podjęli je podczas zajęć lekcyjnych. Podczas zajęć z historii uczennice i uczniowie udali się na poszukiwanie śladami Pruskiej Kolei Wschodniej albo zakonu templariuszy, których komturie znajdowały się po obu stronach Odry i odkrywali wspólną historię regionu. Na lekcjach angielskiego młodzież odkrywała historię festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie, prowadziła wywiady z organizatorami i pisała artykuł na ten temat. Na zajęciach z literatury uczennice i uczniowie odgrywali sceny ze sztuk Bertolda Brechta i Sławomira Mrożka, aby zrozumieć motywację postaci żyjących w warunkach despotyzmu. Na lekcjach z przygotowania do zawodu nauczycielki i nauczyciele sformułowali dwie idee: opracowanie zalet kooperacji polskich i niemieckich warsztatów samochodowych i napisanie business planu dla restauracji w regionie przygranicznym. Stała za tym następująca sugestia: przyjrzyjcie się, być może macie jednak jakieś szanse na znalezienie tutaj pracy.

Uczennice i uczniowie wypróbowywali w Zamku Trebnitz pomysły na projekty i wycieczki.

Uczennice i uczniowie wypróbowywali w Zamku Trebnitz pomysły na projekty i wycieczki.

Warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli i projekty uczniowskie Terra Transoderana odbyły się w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Stowarzyszenie to prowadzi od 1992 roku pracę w zakresie kształcenia obywatelskiego na pograniczu, przede wszystkim, ale nie tylko z młodzieżą. Jako pełnomocnik ds. partnerstwa kraju związkowego Brandenburgii z regionem Wielkopolski Stowarzyszenie od września 2016 roku oficjalnie zajmuje się przekazywaniem kontaktów, inicjatyw i informacji między obydwoma regionami.

Kontakty i partnerstwa w projekcie Terra Transoderana. Opracowanie polsko- niemieckich zajęć lekcyjnych stanowił ważną podstawę dla dzisiejszej sieci polskich i niemieckich szkół w Trebnitz. Aktualny projekt Translimes – Szkoła w regionie przygranicznym odwołuje się do tej wieloletniej współpracy. „Translimes idzie krok dalej niż Terra Transoderana: teraz chodzi o transgraniczny, międzykulturowy profil całej szkoły“, mówi Tomasz Lis. Pięć szkół, które uczestniczą w projekcie od 2014 roku, ma ten atut, że mogą się reklamować, wykorzystując swój międzynarodowy profil. Nauczycielki i nauczyciele mogą się dokształcać, a uczennice i uczniowie odnoszą korzyści z długofalowych projektów wymiany. Wypróbowanie i dokumentowanie pomysłów na zajęcia lekcyjne, które zaczęło się w pierwszej edycji warsztatów Terra Transoderana, jest kontynuowane w wielkim stylu.

Podczas gdy w Trebnitz odbywały się warsztaty Terra Tansoderana, wiele niemieckich szkół odrzucało jeszcze współpracę ze szkołami polskimi, uzasadniając to dostatecznie dużą liczbą partnerstw w innych europejskich krajach sąsiednich, wspomina Tomasz Lis. Dzisiaj jest inaczej: „Stwierdzamy, że teraz, pięć lat później, kooperacja transgraniczna i odkrywanie regionu przygranicznego weszły do niemieckiej i polskiej codzienności szkolnej“.

 

od 2010 w Trebnitz
rozmowa z Tomaszem Lisem
podmioty Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
wsparcie projektu Euroregion Pro Europa Viadrina, Landesjugendamt Brandenburg (Urząd ds. dzieci i młodzieży Brandenburgii), Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i inne
dzisiaj Translimes – Szkoła w regionie przygranicznym (od 2014 r.)

 

Informacje w sieci
Projekt Terra Transoderana: www.participation-transnational.eu/node/116
Prezentacja projektu w „Żyć Europą i ją kształtować“:
www.schloss-trebnitz.de/content/wp-content/uploads/2014/03/Buch-Leben-und-Gestalten_dt.pdf
Translimes-Projekt: www.participation-transnational.eu/node/102?language=pl, www.schloss-trebnitz.de/translimes-schule-in-der-grenzregion/translimes-schule-in-der-grenzregion/

 

Wydawca publikacji:

logo_grau_k75-eu-zentrum_gross logo-instytut-cmyk

 

Wsparcie finansowe:

logo_erasmus_plus

Print Friendly, PDF & Email