Filmy

 


Z okazji przyznania Instytutowi nagrody Viadriny, atelier Limo przygotowało krótki film o naszej pracy w ostatnich dziesięciu latach.

__________________________________________________________________________________________


Fryderyk II Wielki, król Prus. Władca oświeceniowy i despota. Reformator i wojownik. Dworak chłopskich obyczajów. Zapraszamy do obejrzenia trzyminutowego filmu z okazji Roku Fryderyka Wielkiego 2012 o młynarzu Arnoldzie i jego Królu Prus. Film jest w języku niemieckim.

__________________________________________________________________________________________

Konstytucje niemieckich krajów związkowych nie pojawiają się znikąd. Historia ich powstania sięga z reguły daleko poza proces negocjacji politycznych dotyczących samych tekstów. Poszukiwanie źródeł konstytucji kraju związkowego Brandenburgia prowadzi nas do czasów NRD, chociaż to państwo nie istnieje już od 500 lat… Film jest w języku niemieckim