Projekty

 
Auf den Spuren der Ostbahn: Ein nahezu klassisches Institutsprojekt mit Seminar, Exkursion, Begegnungen und einer Wanderausstellung als Projektergebnis

Po śladach Kolej Wschodnich: klasycki projekt Instytutu ze seminarem, wycieczką, spotkaniem oraz wystawą jako rezultat projektu

Praca w projektach

Instytut Historii Stosowanej swoje cele realizuje w pracy projektowej. Począwszy od mniejszych wydarzeń, jak Salon historyczny w Zamku Trebnitz, poprzez seminaria na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, filmy animowane po trwające wiele miesięcy cykle warsztatów dla uczniów dotyczących historii muru berlińskiego.

Przy tym projekty te łączy nie tyle wspólny temat lub podobna forma realizacji, ale dużo bardziej wypracowany w stowarzyszeniu zbiór metod i sposobów spotkania i dyskusji z historią. Do najważniejszych metod projektowych należą: „historia wypytana”/oral history, poznawanie miejsc wydarzeń historycznych w ramach analizy przestrzeni miejskiej, muzealnej, miejsca pamięci, spojrzenie z wielu perspektyw poprzez uwzględnienie różnych narracji historycznych i współpraca z partnerami międzynarodowymi, jak również publikacje książkowe oraz publiczne prezentacje wyników projektu.

Instytut Historii Stosowanej większość swoich projektów realizuje w kooperacji z instytucjami partnerskimi. Przez ponad dziesięciu lat pracy stowarzyszenia powstała w ten sposób szeroka sieć kontaktów w Europie Środkowej i Wschodniej.