Apr 112013
 

Jüdisches Frankfurt für ÜberblickHistoria i pamięć W poszukiwaniu miejsc żydowskiego życia we Frankfurcie n. Odrą  

Polsko-niemieckie miejsca nauki historii

Od momentu założenia miasta Żydzi odgrywali ważną rolę w historii Frankfurtu nad Odrą. Gmina żydowska do lat 30-tych XX wieku była istotną częścią życia społecznego. Narodowi socjaliści jednakże także we Frankfurcie zniszczyli wszelkie żydowskie życie. Podczas wojny oraz podczas rozbiórek powojennych zniszczeniu uległy wszelkie ślady żydowskiego życia. Dopiero w latach 90-tych emigranci z terenów byłego Związku Radzieckiego utworzyli nową gminę żydowską.

Dzisiaj znajdziemy wiele pustych miejsc i nieliczne pomniki przedwojennego życia żydowskiego. Pamięć o żydowskiej przeszłości koncentruje się wokół coraz liczniejszych kamieni pamięci, które przypominają o pojedynczych ofiarach narodowosocjalistycznego terroru. W większości bezskutecznie szukać można materialnych pozostałości. Jedynie mała część żydowskiego cmentarza zachowała się w sąsiednich polskich Słubicach. Szczególne wyzwanie dla osób zajmujących się żydowskim Frankfurtem sprzed 1945 roku polega na tym, że jego historia jest w przeważającej mierze niewidoczna. Uczestnicy warsztatów mogą na tym przykładzie uczyć się, jak historię można czytać w przestrzeni miejskiej, kiedy oryginalne jej miejsca zostały zniszczone. Jak można znaleźć prawie niewidoczne ślady i je interpretować? Jak zmieniało się dane miejsce w przeciągu lat i jak można to dzisiaj rozpoznać? Jak wspomina się tę historię, jak pamiętają ją ludzie?

 

Materiały na download

Opis metody
Metode i przebieg – zydowski Frankfurt

materiały dla grup
grupa 1: Grupa 1 – Nowa synagoga – zydowski Frankfurt
grupa 2: Grupa 2 – Stary uniwersytet – zydowski Frankfurt
grupa 3: Grupa 3 – Kamienie pamięci – zydowski Frankfurt

dodatkowe materiały:
Tekst wprowadzający – zydowski Frankfurt
Historyczny plan miasta – zydowski Frankfurt
Aktualny plan miasta – zydowski Frankfurt

 

 

Autorzy materiałów

Dorothee Ahlers

studiuje Kulturę i Historię Europy Środkowej i Wschodniej (M.A.) we Frankfurcie nad Odrą. Przy tym zajmuje się przede wszystkim zagadnieniem przekazywania wiedzy historycznej. W semestrze letnim 2010 razem z grupą studentów Viadriny przygotowywała przewodnik audio po żydowskim Frankfurcie.

Markus Nesselrodt

kończy studia Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej (M.A.) we Frankfurcie nad Odrą. Interesuje się kształceniem historyczno-politycznym w grupach polsko-niemieckich, historią żydowską oraz pytaniami o aktualność przeszłości.

 

Print Friendly, PDF & Email