Oct 272016
 
Książka ukazała się w czerwcu 2016 roku we wrocławskim wydawnictwie ATUT.

Książka ukazała się w czerwcu 2016 roku we wrocławskim wydawnictwie ATUT.

Większość miast nad środkową Odrą i Nysą Łużycką została mocno zniszczona w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Zanim ukonstytuowały się nowe władze administracyjne borykały się one z kłopotami z zaopatrzeniem, panował chaos i bezprawie. Wracający i osiedlający się ludzie potrzebowali jednak rozrywki, a nowe władze możliwości komunikacji ze społeczeństwem. Bardzo szybko, wśród ruin, zaczęto zatem otwierać kina.

W latach 50. w okresie największej popularności tego medium mamy do czynienia z szalenie ciekawą różnorodnością miejsc recepcji filmowej – budowano kina przypominające pałace, filmy pokazywano w koszarach wojskowych. W kolejnych dziesięcioleciach kino musiało walczyć o widza z coraz popularniejszą telewizją i innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Wciąż było jednak wykorzystywane przez władze dyktatur komunistycznych do celów propagandowych.

Dziś często puste budynki byłych kin są przedmiotem refleksji jako element dziedzictwa niemieckiego, europejskiego i socjalistycznego.

Dr Magdalena Abraham-Diefenbach zaprezentuje swoją książkę w listopadzie w Słubicach i w Żarach. Prezentacje są okazją do dyskusji o aktualnej sytuacji m.in. we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach. Do dziś niszczeją tam kina, Lichstpieltheater der Jugend i fasada kina Piast. Jako puste, zaniedbane miejsca w przestrzeni miejskiej czekają na nową koncepcję ich zagospodarowania.

Prezentacje książki:

3 listopada 2016, godz. 12:00, Słubice, Collegium Polonicum, sala 11 (w języku niemieckim)

23 listopada 2016, godz. 16:00, Żary, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego (w języku polskim)

Książka do nabycia w wydawnictwie ATUT.

ISBN 978-83-7977-132-5

 

Print Friendly, PDF & Email