Prezentacja

 

Kreować historię – Instytut Historii Stosowanej

Historia jest tworzona – tutaj i teraz. Sposoby powstawania, negocjowania i konstruowania historii znajdują się w centrum zainteresowania Instytutu historii stosowanej. Stowarzyszenie to pośredniczy przy tym na wielu płaszczyznach – pomiędzy nauką a społeczeństwem obywatelskim, pomiędzy różnymi językami, kulturami i pokoleniami, pomiędzy teorią a praktyką. W tym celu zostały wypracowane różnorakie formaty i metody kształcenia historyczno-politycznego na terenie pogranicza polsko-niemieckiego: od poszukiwania śladów w autentycznym miejscu wydarzeń historycznych i w grupach międzynarodowych, poprzez seminaria na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, po artystyczny sposób obchodzenia się z trudną przeszłością. Statut stowarzyszenia Instytut Historii Stosowanej – społeczeństwo i nauka w dialogu