Feb 282013
 

mad
Przewodnicząca

Kontakt m.abraham[at]instytut.net

Koordynacja projektu
Makom Tov – Dobre miejcje
Polsko-niemieckie miejsca nauki historii
Almanach Terra Transoderana
HeimatReise – individuelle Reisebegleitung nach Polen

Magdalena Abraham-Diefenbach jest w połowie Kaszubką. Po studiach filozofii, socjologii i germanistyki w Toruniu, w 2006 roku przeniosła się nad Odrę. W Instytucie od wielu lat jest aktywna w zarządzie. Zajmuje się pytaniami tożsamości regionalnej polskich ziem zachodnich, śladami żydowskimi na Kaszubach oraz w Słubicach, a także historią kina na granicy polsko-niemieckiej. Współpracuje z HeimatReise we Frankfurcie nad Odrą i jest doktorantką Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu. Temat roboczy doktoratu: Historia kina na granicy polsko-niemieckiej 1945-1989.

Print Friendly, PDF & Email