osoby aktywne

Magda Abraham-Diefenbach

Magdalena Abraham-Diefenbach Ι Przewodnicząca

…jest w połowie Kaszubką, w 2006 roku przeniosła się nad Odrę. W Instytucie przez wiele lat była aktywna w zarządzie, a od 2014 jest jego prezesem. Zajmuje się pytaniami tożsamości regionalnej polskich…

»» Magda Abraham-Diefenbach

Stephan Felsberg

Stephan Felsberg

… od 2009 do 2013 sprawował funkcję prezesa Instytutu w jego obu siedzibach – Frankfurckiej i Berlińskiej. Od 2015 roku jest aktywny jako członek zarządu. Studiował kulturoznawsto i historię we Frankfurcie nad Odrą,…

»» Stephan Felsberg

Patrycja Tepper

Patrycja Tepper Ι Skarbnik

Ukończyła studia filozoficzne, a obecnie kontynuuje naukę na wydziale kulturoznawstwa we Frankfurcie nad Odrą na specjalizacjach historia kultury i lingwistyka. Od Maja 2014 roku angażuje się jako skarbnik w zarządzie Instytutu…

»» Patrycja Tepper

Jakob Ackermann

Jakob Ackermann

…jako historyk dydaktyk i pedagog muzealny we Frankijskim Muzeum-Skansenie w Bad Windsheim zajmuje się wspieraniem kompetencji myślenia i działania historycznego, pedagogiką pomników, muzeami…

»» Jakob Ackermann

Elisabeth Desta

Elisabeth Desta

…studiowała teatrologię, literaturoznawstwo ogólne i porównawcze oraz romanistykę w Lipsku i w Paryżu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół przemian społeczno-politycznych i historycznych…

»» Elisabeth Desta

Manuela Haake

Manuela Haake

…koordynuje projekty wspierane przez program Geschichtswerkstatt Europa. Do jej zadań należą kwestie organizacyjne, kontrola sprawozdań finansowych, administrowanie sprawozdaniami…

»» Manuela Haake

Maria Elisabeth Schlüter

Maria Elisabeth Schlüter

…jest od 2012 przewodniczącą Zarządu Instytutu Historii Stosowanej. W 2010 roku ukończyła studia na kierunkach historia i etnologia Uniwersytetu Humboldta w Berlinie…

»» Maria Elisabeth Schlüter

Jakob Hübner

Jakob Hübner

studiuje na studiach magisterskich „Historia kultury europejskiej“ na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Do jego zainteresowań badawczych należą zagadnienia historii niemiecko-żydowskiej, jak również niemiecko-polskiej…

»» Jakob Hübner

Tim Köhler

Tim Köhler

…studiował kulturoznawstwo we Frankfurcie nad Odrą, Wrocławiu i Krakowie. Zajmuje się tematami historii i kultury współczesnej Europy Środkowej. Od 2013 roku jest skarbnikiem Instytutu historii stosowanej….

»» Tim Köhler

Erzsébet Lajos

Erzsébet Lajos

…studiowała kulturoznawstwo i politologię ze specjalizacją wschodnioeuropejską na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i pracuje od 2011 roku jako menedżer projektów. W Instytucie jest aktywna od lata 2012…

»» Erzsébet Lajos

Anna Littke

Anna Littke

… jest w Instytucie historii stosowanej od 2009 roku odpowiedzialna za bieżące projekty realizowane w ramach programu Geschichtswerkstatt Europa. Jako referentka tego programu doradza…

»» Anna Littke

Dr. Jan Musekamp

Dr. Jan Musekamp

…pochodzi z miejscowości Boppard nad Renem, studiował kulturoznawstwo i historię we Frankfurcie nad Odrą, Toruniu i Brnie. Doktoryzował się pracą „Pomiędzy Stettinem a Szczecinem…

»» Dr. Jan Musekamp

Stefan Neumann

Stefan Neumann

…jest magistrem filozofii, politologii i nauk społecznych. Od czasu pobytu w ramach stypendium Erasmusa w Warszawie i serii szkoleń przez cztery lata był trenerem pracy z młodzieżą wyspecjalizowanym…

»» Stefan Neumann

Jacqueline Nießer

Jacqueline Nießer

…jest kulturoznawczynią i doktorantką w studium doktoranckim poświęconym studiom południowoeuropejskim Uniwersytetu w Regensburgu. Podczas studiów we Frankfurcie nad Odrą i we Wrocławiu…

»» Jacqueline Nießer

Dr. Jennifer Schevardo

Dr. Jennifer Schevardo

…zarządza w Instytucie historii stosowanej programem Geschichtswerkstatt Europa fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”. Poza tym w Niemieckim Towarzystwie ds. Polityki Zagranicznej (DGAP) jest ekspertem…

»» Dr. Jennifer Schevardo

Olga Shonova

Olga Shonova

…studiowała socjologię w Petersburgu i pracowała przy projekcie „Wirtualne muzeum Gułagu” w Centrum Badań i Informacji „Memorial“. Od października 2013 roku pracuje w Instytucie historii stosowanej w ramach stypendium kanclerza…

»» Olga Shonova

Juliane Tomann

Juliane Tomann

…jest kulturoznawczynią ze specjalizacją środkowoeuropejską (Polska, Ukraina, Rosja). Od 2006 roku pełni w Instytucie historii stosowanej rolę członka zarządu, prezesa, jak również koordynatora projektów.

»» Juliane Tomann

Ragna Vogel

Ragna Vogel

…studiowała w Bremie i Iżewsku (Rosja) studia europejskie ze specjalnością wschodnioeuropejską i rosyjską. Obecnie studiuje na studiach magisterskich „Kulturę i Historię Europy Środkowo-Wschodniej”…

»» Ragna Vogel