Matthias Diefenbach

Mar 102017
 

Unteres Odertal
Zapomniane światy – aktualne procesy:
Krajobraz nadrzeczny oraz ochrona i wykorzystanie przyrody w Dolinie Dolnej Odry

polsko-niemiecka podróż studyjna | 16-18.06.2017

W czasie tej podróży studyjnej zajmowaliśmy się historią i współczesnością Doliny Dolnej Odry – a więc okolicami Gryfina i Schwedt. Interesował nas przede wszystkim nadrzeczny krajobraz i jego wpływ na gospodarkę, kulturę czasu wolnego i ochronę przyrody, zarówno na polskim, jak i na niemieckim brzegu Odry.

W podróży uczestniczyły osoby z Polski i z Niemiec: przyrodnicy, naukowcy, artyści, dziennikarze, przewodnicy regionalni – zarówno zajmujący się tym obszarem, jak i chcący nawiązać nowe kontakty. Na szczęście nie zabrakło też osób, które interesują się regioniem ze względu na jego niezaprzeczalne piękno jego przyrody.

PROGRAM podróży studyjnej znajdą Państwo tutaj.

 

KOORDYNACJA projektu: Małgorzata Murao, m.murao@instytut.net.

Projekt Instytutu Historii Stosowanej – Społeczeństwo i Nauka w Dialogu (Frankfurt nad Odrą), we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Terra Incognita” (Chojna) i Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Pełnomocnika Rządu Niemieckiego ds. Kultury i Mediów.

»» Krajobraz Doliny Dolnej Odry

Mar 032017
 

Vergessene Welten – aktuelle Prozesse:
Flusslandschaft, Naturschutz und Wildnisentwicklung im Unteren Odertal

Deutsch-polnische Studienreise | 16.-18. 06. 2017

Während dieser Studienreise haben wir uns mit der Geschichte und Gegenwart des unteren Odertals rund um Gryfino / Greifenhagen und Schwedt beschäftigt. Im Fokus stand dabei die dortige Flusslandschaft und ihr Einfluss auf das Leben der Bevölkerung: von der Wirtschaft über die Freizeitgestaltung bis hin zum Naturschutz.

 

Ein Projekt des Institut für angewandte Geschichte – Gesellschaft und Wissenschaft im Dialog e.V. in Kooperation mit dem Förderverein Nationalpark Unteres Odertal e.V. und dem Kulturhistorischem Verein Terra Incognita e.V. aus Chojna.

Unterstützt durch die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und die Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

»» Flusslandschaft im Unteren Odertal

Sep 132016
 
dsc04052

Wąsowo, Bolesław Lisek i Mieczysław Janas
Fot.: Raphael Jung

Praca przymusowa przy budowie autostrady pomiędzy Frankfurtem nad Odrą a Poznaniem

Polsko-niemiecka podróż dla dziennikarzy, 28 września 2016

W 2012 roku zakończono budowę ostatniego fragmentu autostrady z Frankfurtu nad Odrą do Poznania. Budowę tę rozpoczęto już zimą 1940/41 roku. Wówczas wzdłuż całej trasy planowanej autostrady powstało ponad 30 obozów pracy przymusowej. Część z nich działała do końca stycznia 1945 roku. Trzy z nich znajdowały się na terenie należącej do Frankfurtu nad Odrą miejscowości Güldendorf, około 15 na terenach wschodniej Brandenburgii, które w 1945 roku znalazły się w granicach Polski i dziś są częścią województwa lubuskiego, pozostałe na terenie zajętej w 1939 roku Wielkopolski. Do pracy przymusowej wykorzystywano polskich Żydów, więźniów obozów pracy pochodzących z całej Europy oraz radzieckich jeńców wojennych.

Podczas polsko-niemieckiej podróży dla dziennikarzy zostaną pokazane przykładowe miejsca związane z budową autostrady i pracą przymusową w nazistowskich Niemczech. Podróż odbędzie się w ramach projektu „Praca przymusowa między Frankfurtem nad Odrą a Poznaniem. Obozy pracy wzdłuż budowanej autostrady Rzeszy w latach 1940–1945”.

Początek podróży: Żabikowo koło Poznania

Koniec podróży: Frankfurt nad Odrą

Szczegółowy program tutaj.

Kontakt: Matthias Diefenbach, m.diefenbach@instytut.net

Tel.: 506352594

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

»» Praca przymusowa przy budowie autostrady pomiędzy Frankfurtem nad Odrą a Poznaniem

Sep 132016
 
dsc04052

Wąsowo (Hardt), Bolesław Lisek und Mieczysław Janas
Fot.: Raphael Jung

Zwangsarbeit zwischen Frankfurt (Oder) und Poznań entlang der Autobahn
Pressetagesreise am 28. September 2016

 

2012 wurden die letzten Teilstücke der Autobahn Frankfurt (Oder) Poznań eröffnet. Eine erste Bauaufnahme, auf exakt derselben Trasse, fand bereits im Winter 1940/41 statt. Damals wurden entlang der gesamten Baustrecke über 30 Zwangsarbeitslager eingerichtet. Zum Autobahnbau herangezogen wurden vor allem polnische Juden, und in kleinerem Umfang sowjetische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus allen deutsch besetzten Ländern im Rahmen polizeilicher „Arbeitserziehungshaft“. 1942 wurden die Bauarbeiten unvollendet eingestellt, aber einige dieser Lager bestanden bis Ende Januar 1945 weiter. Drei Arbeitslager befanden sich im nach Frankfurt (Oder) eingemeindeten Ort Güldendorf, ca. 15 auf dem 1945 polnisch gewordenem Gebiet des vormaligen Ostbrandenburgs, in der heutigen polnischen Woiwodschaft Lubuskie, und die übrigen im 1939 besetzten Großpolen.

Diese deutsch-polnische Reise sucht einige exemplarische Orte dieser mit dem Autobahnbau verbundenen NS-Zwangsarbeit auf. Sie findet im Rahmen des Projektes “Zwangsarbeit zwischen Frankfurt (Oder) und Poznań. Die Arbeitslager entlang der Reichsautobahnbaustelle 1940-1945” statt.

Start der Reise: Żabikowo bei Poznań (Busanreise ab Frankfurt (Oder) möglich)
Ende der Reise: Frankfurt (Oder)

Programm finden Sie hier!

Kontakt: Matthias Diefenbach, m.diefenbach@instytut.net
Tel.: 0176 83029045

Gefördert aus Mitteln der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.

»» Zwangsarbeit zwischen Frankfurt (Oder) und Poznań – Pressereise

Jul 112016
 

Źródło: Wikipedia Commons

„A czas do wieczności wpływa“
Krosno Odrzańskie i okolice, 7.-9.10.2016

Polsko-niemiecka podróż studyjna dla multiplikatorów, dziennikarzy, studentów i innych zainteresowanych osób.

W tej podróży studyjnej skupiliśmy się na Krośnie Odrzańskim. Poznawaliśmy historię i teraźniejszość tego miasta i jego okolic, spotkaliśmy ludzi, którzy je współtworzą, próbowaliśmy wejść z nimi i z innymi uczestnikami w dialog na temat jego przeszłości i obchodzenia się z jego dziedzictwem. W czasie spotkań i warsztatów opracowywaliśmy pomysły na polsko-niemieckie projekty, związane nie tylko z Krosnem, ale i z innymi miejscowościami województwa lubuskiego.

W czasie podróży spotykaliśmy historyków i socjologów, przedstawicieli władz miejskich i Straży Granicznej. Zwiedzając okolice miasta koncentrowaliśmy się na ich przeszłości i turystycznym potencjale oraz na jego wykorzystywaniu.

Krosno Odrzańskie leżące przy ujściu Bobru do Odry ma ciekawą historię odzwierciedlającą zmienne dzieje tego średniowiecznego pogranicza Śląska i Brandenburgii. Przez miasto przetoczyło się wiele wojen. Po zajęciu przez Armię Czerwoną, centrum Krosna zostało poważnie zniszczone, reszty dokonały prace rozbiórkowe w pierwszych latach powojennych. Dziś jest to małe miasteczko położone 30 kilometrów od granicy polsko-niemieckiej i od końca drugiej wojny światowej należy do powstałego wówczas nowego polsko-niemieckiego pogranicza.

W szczególny sposób chcemy przyjrzeć się w tej przestrzeni życiu i działalności niedawno zmarłego Wilfrieda Reinicke, który urodził się w Crossen i opuścił miasto na krótko przed wkroczeniem do niego Armii Czerwonej. Wilfried Reinicke przyczynił się między innymi do literackiego powrotu pisarza i poety Klabunda (1890-1928) do Krosna, w którym ów również się urodził i który także trafił do Berlina.

W niedzielę, 9 października, odwiedziliśmy Brzeźnicę i Gostchorze – dwie wsie, z których każda odkryła przed nami inny aspekt “rozwoju terenów wiejskich” Lubuskiego.

Podróż studyjną poprowadził historyk Matthias Diefenbach.

Koordynacja projektu: Małgorzata Murao i Matthias Diefenbach

Tutaj znajdą Państwo program podróży.

Kontakt: m.murao[at]instytut.net

Projekt stowarzyszenia Instytut Historii Stosowanej – Społeczeństwo i Nauka w Dialogu, Frankfurt nad Odrą, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niemożliwych „Motyka“ z Torunia.

Projekt został sfinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu Niemieckiego ds. Kultury i Mediów i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

»» Polsko-niemiecka podróż studyjna

Jul 062016
 

Quelle: Wikipedia Commons

„Wo die Zeit mündet in die Ewigkeit“
Auf den Spuren Wilfried Reinickes durch Krosnos gestern, heute und morgen an der Oder

Eine deutsch-polnische Studienreise für Multiplikatoren, Journalisten, Studierende und interessierte Bürger | 7.-9. 10. 2016

Während dieser Studienreise haben wir uns die Stadt Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder) mit ihrer Umgebung näher angeschaut. Wir wollten uns exemplarisch mit der Lebens- und Wirkensgeschichte von Wilfried Reinicke auseinandersetzen, der 1936 in Crossen geboren und 1945 aus Crossen geflüchtet war. Viele Jahre hat er sich, nicht immer im Gleichklang mit Vertriebenenverbänden, für und in seiner Heimatstadt Crossen engagiert. Ihm ist unter anderem die literarische Rückkehr des Schriftstellers und Dichters Klabund (Alfred Georg Hermann Henschke, 1890-1928), der ebenfalls aus Crossen stammte, zu verdanken. Wilfried Reinicke war auch der erste, der die nationalsozialistischen Judenverfolgungen in Crossen thematisierte.

Projektleitung: Małgorzata Murao und Matthias Diefenbach

Hier finden Sie das Programm der Studienreise.

Kontakt: m.murao[at]instytut.net

Ein Projekt des Institut für angewandte Geschichte – Gesellschaft und Wissenschaft im Dialog e.V., Frankfurt(Oder) in Kooperation mit dem Verein für unmögliche Maßnahmen „Motyka“ aus Toruń.

Gefördert aus Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.

»» „Wo die Zeit mündet in die Ewigkeit“

Feb 282013
 

DSC02640-e1438331603663-220x220Kontakt
 m.diefenbach@instytut.net

Projektkoordination
: Zwangsarbeit zwischen Frankfurt (Oder) und Poznań.

Matthias Diefenbach war in seiner Jugend Pfadfindergruppenleiter. Er studierte Kulturwissenschaften an der Europauniversität Viadrina in Frankfurt an der Oder und betreibt seit 2008 die Reiseagentur HeimatReise. Im Instytut für angewandte Geschichte ist er seit 2006 Mitglied und koordinierte eine Reihe von Projekten. Derzeit leitet er hauptamtlich das Projekt Zwangsarbeit zwischen Frankfurt (Oder) und Poznań. Die Arbeitslager entlang der Reichsautobahnbaustelle 1940-1945 für Juden, sowjetische Kriegsgefangene und andere Zwangsarbeiter.

»» Matthias Diefenbach